PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG MẦM NON KIM GIANG
PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC LỚP
Năm học :  
 
STTHọ và tênTên lớpCN chính
1Phạm Thị Thúy25-36ThA+
2Dương Thị Vui25-36ThB+
3Phạm Thị Nguyệt25-36ThC+
4Phạm Thị Loát3-4TA+
5Nguyễn Thị Gấm3-4TB+
6Phạm Thị Thịnh4-5TA+
7Triệu Thị Lan4-5TB+
8vũ thị thịnh4-5TC+
9Trình Thị Ngà5-6TA+
10Cao Thị Chuyền5-6TB+