PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG MẦM NON KIM GIANG
MÀN HÌNH THEO DÕI TRẺ CHƯA RA LỚP
Năm:  Độ tuổi:
 
Tổng số trẻ ra lớp học là: 80 /80 = 100 %
 
STTIDHọ và tênNgày sinhNơi sinhChỗ ởChưa ra lớp
1 177 Phạm Bảo Anh 09/06/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDKim Quan - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
2 173 Phạm Đức Hoàng Anh 10/06/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDNguyên Khê - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
3 174 Vũ Ngọc Duyên 15/04/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDNguyên Khê - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
4 168 Phạm Ngọc Lan 22/04/2013Kim Giang - Cẩm Giàng - HDNguyên Khê - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
5 170 Nguyễn Gia Linh 24/08/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDNguyên Khê - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
6 178 Phạm Gia Long 06/11/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDKim Quan - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
7 169 Nguyễn Văn Tài 13/07/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDNguyên Khê - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
8 171 Trần Thuỳ Trâm 04/10/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDKim Quan - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
9 175 Nguyễn Thị Bảo Trâm 27/10/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDNguyên Khê - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
10 176 Nguyễn Phương Vy 06/12/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDNguyên Khê - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
11 172 Phan Ngọc Tường Vy 14/08/2013Kim Giang - Cẩm Giàng - HDBình Phiên - Ngọc Liên - Cẩm Giàng - Hải Dương
12 166 Nguyễn Ngọc Bảo An 20/02/2015Kim Giang - Cẩm Giàng - HDLa A - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
13 148 Ngô Quốc Anh 05/02/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDLa A - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
14 137 Vũ Thảo Anh 18/06/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDTràng Kênh - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
15 147 Dương Vũ Việt Anh 11/11/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDLa A - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
16 149 Trần Gia Bình 14/10/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDLa B - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
17 138 Nguyễn Ngô Bảo Châu 03/04/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDLa A - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
18 55 Bùi Diệp Chi 19/09/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDLa B - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
19 151 Bùi Quỳnh Chi 30/11/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDLa B - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
20 56 Bùi Thuỳ Chi 19/01/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDLa B - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
21 150 Nguyễn Thị Diệp Chi 30/11/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HD Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
22 165 Dương Thị Linh Chi 19/01/2015Kim Giang - Cẩm Giàng - HDLa A - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
23 152 Bùi Tiến Dũng 24/11/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDLa B - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
24 153 Bùi Hải Đăng 11/08/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDLa A - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
25 159 Nguyễn Thu Giang 02/09/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDLa A - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
26 154 Dương Đức Hiếu 09/02/2015Kim Giang - Cẩm Giàng - HDLa A - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
27 164 Dương Công Huy 23/01/2015Kim Giang - Cẩm Giàng - HDLa A - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
28 139 Vũ Khánh Huyền 27/01/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDLa B - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
29 61 Phạm Khánh Hưng 04/04/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDLa B - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
30 141 Bùi Duy Khánh 25/10/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDLa A - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
31 142 Ngô Quốc Khánh 12/04/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDLa B - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
32 60 Phạm Thị Chi Lan 30/03/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDLa A - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
33 140 Bùi Khánh Linh 24/03/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDLa A - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
34 158 Bùi Thị Diệu Linh 13/06/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDLa B - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
35 157 Ngô Xuân Lộc 01/11/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDLa A - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
36 155 Ngô Thị Phương Ngân 08/01/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDLa A - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
37 156 Nguyễn Hoàng Nghĩa 28/03/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDLa A - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
38 58 Dương Đức Nhật 17/02/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDLa A - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
39 59 Lê Nguyễn Minh Nhật 11/03/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDLa B - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
40 62 Lê Ngọc Lan Phương 01/01/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDLa B - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
41 167 Nguyễn Hoàng Hoa Phượng 20/04/2015Kim Giang - Cẩm Giàng - HDLa A - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
42 57 Ngô Văn Thẩm 21/01/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDLa A - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
43 160 Dương Vũ Anh Thư 12/10/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDLa A - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
44 161 Nguyễn Xuân Trường 03/02/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDLa B - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
45 146 Phạm Huy Tuấn 13/08/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDLa B - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
46 162 Dương Nhã Uyên 10/01/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDLa A - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
47 143 Nguyễn Đức Vinh 04/04/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDLa A - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
48 144 Nguyễn Thành Vinh 01/02/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDNguyên Khê - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
49 163 Bùi Huy Vũ 03/12/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDLa B - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
50 145 Trịnh Khánh Vy 11/09/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDLa A - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
51 53 Bùi Quốc Anh 12/05/2014Tân Trường - Cẩm Giàng - HDTân Trường - Cẩm Giàng - Hải Dương
52 51 Nguyễn Thị Bảo Anh 06/03/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDLa A - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
53 195 Nguyễn Khắc Đức Anh 23/08/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDTràng Kênh - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
54 187 Cao Thị Quỳnh Anh 10/08/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDTràng Kênh - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
55 194 Nguyễn Tăng Thảo Anh 29/12/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDTràng Kênh - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
56 46 Cao Quang Tuấn Anh 24/01/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDTràng Kênh - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
57 198 Nguyễn Công Việt Anh 09/12/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDTràng Kênh - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
58 196 Nguyễn Duy Bảo 31/07/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDTràng Kênh - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
59 197 Vũ Đình Cường 25/03/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDTràng Kênh - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
60 200 Cao Kỳ Duyên 15/12/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDTràng Kênh - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
61 179 Nguyễn Cao Kỳ Duyên 04/04/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDTràng Kênh - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
62 43 Nguyễn Cao Kỳ Duyên 04/04/2014  
63 48 Vũ Gia Hân 10/02/2014Kim giang - Cẩm giàng - HDTràng kênh - Kim giang - Cẩm giàng - Hải Dương
64 180 Vũ Gia Hân 10/02/2014  
65 181 Cao Thị Thanh Hiền 07/01/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDTràng Kênh - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
66 189 Đào Ngô Lâm 17/07/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDTràng Kênh - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
67 184 Nguyễn Trần Gia Linh 07/01/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDTràng Kênh - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
68 203 Vũ Bảo Long 09/06/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDTràng Kênh - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
69 182 Cao Thị Diễm My 03/04/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDTràng Kênh - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
70 183 Vũ Văn Nam 09/07/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDTràng Kênh - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
71 190 Trần Thị Tuyết Nhung 21/08/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDTú La - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
72 201 Cao Quang Hải Phong 04/10/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDTràng Kênh - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
73 191 Tăng Vũ Thanh Phong 14/12/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDTú La - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
74 192 Tạ Thúy Quỳnh 19/08/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDTú La - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
75 186 Trình Văn Thoại 06/10/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDTràng Kênh - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
76 193 Dương Minh Tiến 06/05/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDTú La - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
77 188 Đào Ngọc Việt Trung 03/01/2015 Tràng Kênh - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
78 185 Cao Quang Trường 27/04/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDTràng Kênh - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
79 202 Trấn Thị Cẩm Tú 10/03/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDTràng Kênh - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
80 199 Vũ Thị Hải Yến 29/05/2014Kim Giang - Cẩm Giàng - HDTràng Kênh - Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương